Wederom hebben wij te maken met hoog water. De Vecht staat nu zelfs zo hoog dat de hele toegangsweg onder water staat. Dit betekend dat wij op dit moment niet bereikbaar zijn. Zodra hier verandering in komt, zullen wij dat uiteraard melden.