De 10 Gouden Visregels van Resort de Arendshorst

Visregels

Vissen op de Vecht

Resort de Arendshorst is door de unieke ligging direct aan de rivier de Vecht, een waar paradijs voor vissers. De ruim 900 meter lange oever van Resort de Arendshorst aan de Vecht biedt uitstekende mogelijkheden voor diverse vissoorten.

  • Vissen is toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Nachtvissen is niet toegestaan.
  • Voor de Bungavans en de kampeervelden is het vissen met piepers of andere geluidvoortbrengende beetregistratie apparatuur/middelen niet toegestaan.
  • Het vissen vanuit tentjes (o.i.d.) langs de Vechtoever, is alleen toegestaan op het stuk Vechtoever, dat vrijgegeven is voor de nachtvisserij (zie lid 1).
  • Vissen vanaf de steigers (boot-/ zwemsteiger) of vanaf het strandje is verboden.
  • Het hebben of claimen van een vaste visplaats(en) wordt niet getolereerd. Het voor langere tijd langs de oever “alvast” neerzetten van uw visattributen zonder dat u aanwezig bent, wordt dan ook niet geaccepteerd.
  • De vechtoever moet ’s nachts (vanaf 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang) vrij zijn van alle visattributen. Uitgezonderd hiervan is de voor nachtvisserij vrijgegeven strook Vechtoever. Voor dit stuk geldt, dat visattributen ’s-avonds niet onbeheerd achter gelaten mogen worden.
  • Heb respect voor de natuur, de gevangen vis, en de gasten van Resort De Arendshorst.  Zorg daarom dat wanneer u uw visplek verlaat, dat deze vrij van afval is. Ook vragen wij u zorgvuldig om te gaan met restanten aas en voer, dit om last van ongedierte tot een minimum te beperken.
  • Dagbezoekers, die vanaf onze oever wensen te vissen, dienen naast de in Nederland verplichte vispapieren (VISPAS) in het bezit te zijn van een geldige viskaart. Deze viskaart is bij de receptie verkrijgbaar voor €5,00 per persoon per dag.
  • Resort de Arendshorst is een natuurcamping, het zorgvuldig en netjes omgaan met de natuur is iets wat wij hoog in ons vaandel hebben staan. Alle gevangen vis dient fatsoenlijk te worden onthaakt en na het eventueel maken van een foto correct te worden teruggezet (het zgn. Catch and Release principe). Het bewaren van gevangen vis en het gebruik van leefnetten/ bewaarzakken is dan ook niet toegestaan.
  • Eventuele aanwijzingen van het personeel van Resort de Arendshorst, dienen direct te worden opgevolgd.

Vissend vanaf de oevers van Resort de Arendshorst, verplicht u zich te houden aan de hierboven vermelde regels. U dient als visser in bezit te zijn van de in Nederland wettelijk verplichte visvergunningen om in de Vecht te mogen vissen. Onze viskaart alleen vrijwaart u hier niet van. Bij eventuele geschillen beslist de directie van Resort de Arendshorst.